Exteriér

zísť z práve vydláždeného chodníka do čerstvo položeného trávneho koberca ku kvetinovému záhonu lemovanom stromami..či len tak sedieť na terase pri dome a blúdiť zrakom zákutiami záhrady, nechať sa zviesť meandrami chodníka doplnenými zurčaním vody v jazierku a šumením lístia rastlín